Menu
Your Cart

FAQ

© Copyright 2006 DigiTrading.nl

Inhoudsopgave

 

Algemene vragen m.b.t. GPS

1.1 Wat is GPS? En hoeveel satellieten moet mijn apparaat ontvangen alvorens een locatie positie kan worden bepaald?
GPS staat voor Global Positioning System. Het is door Amerika ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het leger zijn positie op aarde kan bepalen. In eerste instantie werd er voor de civiele ontvangers een code meegestuurt waardoor de afwijking altijd zo'n 100 meter was, dit staat bekend als de Selective Availabillity (kortweg SA). Het leger maakte gebruik van speciale GPS Ontvangers welke geen last hadden van het SA signaal. Een aantal jaren geleden is SA uitgeschakeld en kan iedereen profiteren van een nauwkeurige bepaling van zijn/haar positie op deze aardbol. Een GPS ontvanger heeft minimaal signalen nodig van 4 satellieten om een 3D locatie bepaling te kunnen doen.

1.2 Hoe werkt GPS?
Het GPS satelliet netwerk beslaat 24 satellieten die in een baan om de aarde circuleren. Al deze satellieten zitten op een vaste afstand van de aarde, dit gegeven is namelijk nodig om de positie te bepalen. De satellieten zenden een radiosignaal uit wat de ontvanger gebruikt om de afstand te bepalen. Deze berekening komt neer op het volgende: de afstand tot de aarde is bekend, het is ook bekend hoe lang een radiosignaal er over doet om de aarde te bereiken. Als er een verschil ontstaat dan is dit verschil evenredig met de afstand die je van de satelliet af zit. Door middel van driehoeksmeting worden deze gegevens gebruikt om je positie te bepalen.

1.3 Wat is WAAS/EGNOS/MSAS?
WAAS (Wide Area Augmentation System) van de Amerikanen, EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) van Europa en MSAS (Multi-Functional Satelite Augmentation System) van de Japanners zijn technieken om een extra nauwkeurige positie te verkrijgen. Normale GPS ontvangers hebben een nauwkeurigheid van 5 tot en met 25 meter. Een GPS ontvanger die ook geschikt is voor bovenstaande systemen heeft een nauwkeurigheid van 1 tot 5 meter. Dit is een hele verbetering. EGNOS is de afkorting voor een correctiesignaal dat naar de GPS gestuurd wordt om de plaatsbepaling nog nauwkeuriger te maken en de GPS precisie nog te vergroten.

1.4 Wat is een GPS Muis?
GPS muizen ofwel GPS Ontvangers / Receivers zijn GPS ontvangers zonder extra software. Natuurlijk zit er in de GPS muis een processor met wat software om alles te berekenen en door te geven aan je PocketPC, maar het echte navigeren wordt afgehandeld door een applicatie die op je PocketPC of Smartphone draait. Er zijn ook modellen die draadloos werken bijvoorbeeld met Bluetooth. GPS muizen worden vooral gebruikt in de auto omdat ze een voeding nodig hebben vanuit bijvoorbeeld de sigarettenaansteker en de kabels kun je dan netjes wegwerken. Er zijn draadloze varianten die ook gebruikt kunnen worden als je aan het wandelen bent.

1.5 Wat is NMEA?
NMEA (National Marine Electronics Association) is een protocol wat op een gestandariseerde manier GPS gegevens aan kan bieden aan een applicatie. Als een applicatie het NMEA protocol snapt werkt het met elke ontvanger die NMEA ondersteunt.

1.6 Wat is Baudrate?
Baud is de afkorting van Bits Audible. Dit is het aantal nullen en enen dat per seconde wordt verstuurd. Dus 9600 baud betekent dat er 9600 bits per seconde worden verstuurd. Een character bestaat uit 8 bits (256 mogelijkheden) en indien hierbij een start en stopbit bij worden opgeteld is een character dus 10 bits. 9600 baud betekent dat er 960 characters per seconde worden verzonden.

1.7 Hoe nauwkeurig is GPS hoogtemeting?
GPS Receivers/Ontvangers indiceren (/ Dataloggers loggen) in de meeste gevallen ook de hoogte. Echter de gemeten hoogte is niet zo nauwkeurig. Een GPS datalogger geeft dus naast vaak zowel een lengte/breedte positie ook een hoogte positie boven het gemiddeld zeeniveau. Deze hoogte boven het gemiddeld zeeniveau wordt verkregen door de uit de satelliet posities verkregen hoogte boven het ellipsoïde oppervlak te corrigeren met behulp van een geoïde model. Zo’n geoïde model (een formule of tabel in de gps) geeft het gemiddelde zeeniveau boven het ellipsoïde oppervlak voor een gegeven positie. Een ‘normale’ hoogtemeter werkt met een barometer en moet geijkt worden op zeeniveau. GPS Receivers / Dataloggers beschikken in de regel niet over een barometrische hoogtemeter. Controleer de specificaties van het beoogde product, indien u naar nauwkeurige hoogtemeting op zoek bent.

1.8 Wat is een Barometrische Hoogtemeter?
Sommige GPS producten zijn uitgerust met een Barometrische Hoogtemeter. Deze berekent de hoogte via een gestandaardiseerde formule uit de luchtdruk en de temperatuur. Beide factoren zijn nooit lang constant. Dit houdt in dat een GPS Ontvanger met een Barometrische Hoogtemeter regelmatig moet worden gekalibreerd.

1.9 Wat betekent Galileo
Galileo is het Europese civiele globale satellietnavigatiesysteem dat gebouwd wordt door de Europese Unie (EU) in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ("European Space Agency", ESA). Het Galileo-project is het grootste Europese ruimtevaartproject aller tijden. Galileo wordt het eerste civiele systeem; dit ter onderscheiding van de huidige bestaande militaire globale satellietnavigatiesystemen, te weten het Amerikaanse "Global Positioning System" (GPS) en het Russische GLONASS.

1.10 Als ik mijn trip uitlees, blijkt dat er beweging wordt gemeten ondanks stilstand. Er ontstaat een zwabberende lijn.
De GPS denkt dat hij beweegt tijdens stilstand. Dit wordt ook wel “driften van de GPS” genoemd. Dit is het gevolg van de beweging van de satellieten. De GPS moet zijn positie schatten aan de hand van bewegende referentiepunten waardoor niet alle punten op de zelfde plek liggen. Bij goed ontvangst van veel satellieten is dit verschijnsel minder aanwezig dan bij ontvangst van weinig satellieten (bijvoorbeeld binnenshuis).

1.11 Wat zijn de verschillen tussen ANT+ en Bluetooth Low Energy op GPS Sport apparaten?
Bluetooth Low Energy is een meer geavanceerde technologie. Deze technologie wordt bijvoorbeeld gebruikt in de GT-820 en GT-900 serie van i-gotU.
Bluetooth Low Energy Products: http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices.aspx
Comparing Bluetooth Low Energy and ANT+: http://de.droidcon.com/session/comparison-radio-links-inside-android-device-and-examples-applications

Specifieke product eigenschappen en functionaliteiten

2.1 Wat is het verschil tussen een GPS Ontvanger en een GPS (Data) Logger?

Een GPS Datalogger is naast GPS Ontvanger functionaliteit tevens uitgerust met de mogelijkheid om GPS data op te slaan op (intern of extern) geheugen voor latere route playback.

2.2 Wat is het voordeel van A-GPS functionaliteit?
A-GPS staat voor Assisted Global Positioning System, dus met een beetje hulp. A-GPS verbetert het proces voor de satellietverbinding met de GPS-ontvanger. Met A-GPS wordt de GPS-ontvanger ondersteund bij het lokaliseren van de satellieten via data van een server dat in een soortement van Almanak in de GPS Ontvanger opgeslagen wordt. A-GPS draagt daardoor bij aan een snellere en meer nauwkeurige positionering. Een aantal GPS Ontvangers (met name in het wat hogere prijs segment) ondersteunt A-GPS. Kijkt u hiervoor in de specificatie beschrijvingen van de betreffende GPS Ontvanger.

2.3 Wat is het voordeel van 5Hz update snelheid functionaliteit?
5Hz staat voor de zogenaamde Update snelheid (max. 5 opeenvolgende positie bepalingen per seconde). Deze update snelheid kan van toepassing zijn in de racerij (Auto-/Motor-/Speedboot Sport) of luchtvaart. Reguliere navigatie software ondersteunt 1Hz. De gewenste update snelheid kan hardware matig of software matig ingesteld worden.

2.4 Wat is Cold/Warm/Hot start precies?
GPS Almanac en Ephemeris data worden veelal in de (Flash) RAM of ROM van een GPS ontvanger opgeslagen. En net zolang bewaard totdat de backup accu van de gps leeg is. Elke GPS heeft ofwel een 'gewone' accu (voor de BT modellen) of een backup accu (bijv. USB GPS Ontvangers), uitsluitend voor het onthouden van de satelliet data). Laat u de accu dus helemaal leeg lopen (of koppelt hem af) dan moet de GPS ontvanger dus een nieuwe koude start uitvoeren. Daarnaast maakt een nieuw product uit de verpakking eveneens een zogenaamde koude start (zie ook FAQ 3.1). Een warme start betreft het rebooten van een GPS Ontvanger na een paar uur of paar dagen. Een hete start betreft het aanschakelen, enkele minuten nadat de GPS Ontvanger is uitgeschakeld. Het spreekt voor zich dat een koude start langere tijd in beslag zal nemen als warm of hot starts(zie ook FAQ 3.1).

2.5 Wat is GeoTagging ofwel PhotoTagging?
Geotagging is het koppelen van geografische gegevens aan Digitale foto’s. In de EXIF header van foto's wordt Geodata geschreven zodat middels Geografische software de exacte positie van een foto in kaart kan worden gebracht. Meer info over Geo-/PhotoTagging is beschikbaar op de volgende [link].

2.6 Wat is GPS Sport Analyze software?
GPS Sport Recorders kunnen GPS data tijdens het fietsen, joggen, hardlopen, wandelen of bijvoorbeeld roeien opnemen en vastleggen. Deze data kan vervolgens, middels de meegeleverde software, worden geexporteerd naar de PC. Waarna snel en eenvoudig overzichten en grafieken gegenereerd worden. Op deze gedetailleerde informatie kan men zeer uitgebreide analyses loslaten met betrekking tot de sportieve prestatie. En op basis hiervan een op maat gesneden persoonlijk trainingsplan maken.

2.7 Wat is GPS BackTrack ofwel TrackBack?
Middels een GPS BackTrack apparaat kunnen GPS coordinaten (lengte -en breedtegraden) van diverse locaties vastgelegd worden. Naderhand kan de gewenste locatie geselecteerd worden waarnaar de gebruiker wilt terug navigeren. Middels pijl aanduiding wordt de richting aangeduid alsmede de hemelsbrede afstand naar het geselecteerde doel / bestemming. Meer informatie over het fenomeen GPS TrackBack is beschikbaar op de volgende [link].
Terug naar begin

Is mijn product defect?

3.1 Mijn product ontvangt geen GPS signaal, is mijn artikel defect?
Het product is in veel gevallen niet defect. Na opladen van uw nieuwe product schakelt u het product aan. Vervolgens legt u het artikel stil neer op een buiten locatie (bijv. uw tuin) waar het product open hemel zicht contact heeft. Het kan tot 20 minuten duren alvorens uw toestel een eerste GPS fix kan maken. De satelliet banen moeten namelijk in de GPS almanak van het product geplaatst worden. Dit kan vrij veel tijd in beslag nemen. Ook als u uw product een tijdje niet heeft gebruikt kan het wat langer duren alvorens uw GPS Ontvanger een GPS fix heeft. GPS producten krijgen het snelst een fix als zij stil liggen. In een bijv. een rijdende auto duurt het langer alvorens de GPS Ontvanger een satelliet fix maakt.

3.2 Na een lange reis verliest mijn GPS Ontvanger zijn Fix, is mijn artikel defect?
Uw product is niet defect. Elke GPS Ontvanger heeft na het afleggen van meer als 800 kilometer een minuut of 20 de tijd nodig onder vrije hemel zicht contact omstandigheden om in zijn almanac de satelliet banen te berekenen. Het verdient de voorkeur op de GPS ontvanger stil te laten liggen op 1 plaats.

3.3 Hoe zit het met tijdzones en synchroniseren van cameratijd aan de GeoTagger?
U hoeft alleen de juiste (GMT) tijdzone in te stellen op uw camera (de GeoTagger neemt automatisch de juiste GMT zone aan). Zowel de GeoTagger als de camera slaan de tijd op in GMT formaat. Door de ingestelde tijdzone wordt dan de 'juiste' tijd weergegeven. In uw camera hoeft u dus geen tijdinstelling te wijzigen, alleen de tijdzone aan te passen. De meeste GeoTagging software voorziet in een functionaliteit om achteraf nog de juiste GMT zone toe te kennen aan uw foto's.

Specifieke product vragen (op merk en type)

4.1. QSTARZ

4.1.1. Mijn Qstarz GF-Q900 of SR-Q2100 meet een afwijkende temperatuur, hoe kan dit?
Zowel GF-Q900 als de SR-Q2100 zijn voorzien van een interne temperatuur sensor. Dit betekent dat de sensor zich in het apparaat zelf bevindt. Het product dient dus te acclimatiseren aan de te meten temperatuur. Als het apparaat van binnenshuis naar buitenshuis wordt verplaatst. Zal het minimaal een uur nodig hebben om de buiten temperatuur correct aan te geven. Geeft u het artikel hiervoor de tijd.

4.1.2. Ik heb een Qstarz Travel Recorder, kan ik de QMileage software t.b.v. Kilometer registratie apart aanschaffen?
Qstarz BT-Q1000P, BT-Q1000X, BT-Q1000XT, BT-Q1000eX, BT-Q1300S gebruikers kunnen de QMileage software downloaden via de Qstarz.com website. Er kan een Licentie key worden aangeschaft bij DigiTrading. De licentie prijs bedraagt voor de QMileage software: € 29,95 (Incl. BTW) e-mail: license[at]digitrading.nl

4.1.3. Ik gebruik QMileage kilometer registratie software maar ik kan mijn route niet splitsen in diverse punten.
De software laat nu 1 dagtrip in zijn geheel zien, terwijl ik het per klant wil specificeren.
In QMileage kies voor Software -> Option, en stel de afzonderlijke waypoint tijd verschillen in op 1 minuut (in plaats van 60 minuten). Reload de data van het apparaat. Zodra de software detecteert dat het waypoint tijdverschil meer is dan 1 minuut, zal het uw track in afzonderlijke tracks splisten. Voorts dient u uw datalogger meer dan 1 minuut uit te schakelen tussen ieder klanten bezoek. om zo het waypoint tijdverschil aan te duiden, welke de software nodig heeft om de tracks te kunnen splitsen. Indien u uw datalogger niet uitzet zal het apparaat de hele dag loggen en de software uw dagtrip vervolgens als 1 track tonen.

4.1.4. Kan ik de klok/systeemtijd van mijn Qstarz Travel Recorder aanpassen? Het klok icoon in de software is nl. niet aanklikbaar in de QTravel software.
Ja, het is mogelijk om de tijd aan te passen via de QTravel software. Om het klok icoon aanklikbaar te maken, dient er eerst een foto geüpload te worden in de software. Hierna zal het klok icoon instelbaar zijn. De 'the display time zone' kan aangepast worden aan de lokale tijd. Controleer nu de 'Daylight saving time' indien de lokale tijd 'zomertijd' is.

4.1.5. Kan ik data uitwisselen tussen de Qstarz software Qsports en QTravel?
Dit is helaas niet mogelijk. Het verdient derhalve aanbeveling om de log file apart op te slaan. Of de data vanaf uw Qstarz Travel Recorder in te lezen in de Qsports OF de QTravel software.

4.1.6. Kan ik Qstarz GPS Ontvangers gebruiken met een iPhone of iPad?
Ja, Qstarz GPS Ontvangers kunnen worden ondersteund door iOS door middel van het "Jailbreaken" van de iPhone/iPad en de applicatie "Roqy" te gebruiken om een externe Bluetooth GPS antenne te koppelen aan de iPhone/iPad. Zie voor meer informatie: http://www.roqy-bluetooth.net/wp/

4.1.7. Mijn Qstarz BT-Q1000eX toont geen Track in QRacing
Dit ligt aan het feit dat de vastgelegde snelheid van uw Track onder de 30km/u ligt. Neemt u opnieuw een Track op met hogere snelheid. En probeert u het nogmaals.

4.1.8. Kan ik mijn Qstarz GPS Ontvanger (BT-818XT / BT-Q1000XT) koppelen met een Smartphone of Tablet met Android?
Ja, dit kan door middel van het downloaden van de App "Bluetooth GPS" in Android Market. Nadat het pairen (koppelen) van de Bluetooth GPS ontvanger is gebeurd, start de Bluetooth GPS App en selecteer de Qstarz GPS Ontvanger. Zie voor meer informatie de navolgende [Link]

4.1.9. Ik ga een maand op vakantie, is het geheugen van de Qstarz BT-Q1000XT afdoende om mijn hele reis te loggen?
Ja dat is, afhankelijk van de gekozen log interval, zeker gemakkelijk haalbaar. Zie hieronder een reken voorbeeld (ENG-talig):

BT-Q1000XT is able to log 400,000 waypoints.
The recording time depends on how you set the log frequency.
The log frequency can be adjusted from our software and the default log frequency is 5sec for each waypoint.
Under the default setting, assume you need to log 12hrs a day.
27days x 12hrs x 60min x 60sec = 1166400 sec / 5sec = 233,280 waypoints
The above calculation stands for you would only need 233,280 waypoints capacity of the device but Q1000XT is able to log up to 400,000 waypoints.

4.2.0.1. Hoe kan ik mijn Qstarz MTK Chipset gebaseerde GPS apparaat installeren onder Windows 8 (en 10)?
De handleiding alsmede de Windows 8 drivers zijn te downloaden op de website van Qstarz [link] of de Microsoft website [Link]
Klik hier voor

4.2.0.2. Hoe kan ik mijn Qstarz MTK Chipset gebaseerde GPS apparaat installeren onder Windows 10
Download hier de Windows 10 Drivers. Extract the cab file, right click on Locosys_x64.inf and click install to install the driver
Locosys Win10 drivers (BT-Q1000XX series, BT-Q818XX series) and please download CP210x Win10 drivers here (BT-Q1200 series)

4.2.1. Ik krijg meldingen in mijn Travel Recorder en-/QMileage software betreffende Google API
Google heeft op maandag 11 maart 2013 een wijziging aangebracht in de Google API codering. Qstarz heeft nieuwe PC software beschikbaar in de download sectie op hun website. Downloadt en installeert u s.v.p. de laatste versie.

4.2.2. Waar kan ik de USB drivers vinden voor mijn Qstarz BT-Q1000XT voor Windows 8?
Deze kun u downloaden op de navolgende [link]. De installatie beschrijving vindt u op deze [link]

4.2.3 Hoe kan ik mijn Qstarz GPS datalogger testen of hij mogelijk defect is?
Zie de zelf test procedure downloadbaar via de navolgende [link]

4.2.4. Ik heb een Qstarz datalogger. En ik wil Data Viewer gebruiken. Welke licentie key heb ik nodig?
Data Viewer kan gedownload worden via de Qstarz website [link]. Data Viewer is een eenvoudigere applicatie dan QTravel. Voor Data Viewer is een andere licentie key benodigd dan de key die in de leveringsomvang zit, welke is bedoeld voor QTravel. Indien u een key wenst te ontvangen voor Data Viewer dient u ons of uw Reseller het serie nummer door te mailen van uw Qstarz Datalogger. Deze sturen wij door en uw licentie key voor Data Viewer wordt vervolgens aangemaakt door Qstarz en aan u doorgestuurd.

4.2.5. Ik heb een Qstarz datalogger en ben mijn licentie key kwijt voor QTravel of de key die meegeleverd is werkt niet als ik deze wil installeren op een nieuwe PC.
Indien u een nieuwe key wenst te ontvangen voor QTravel dient u ons of uw Reseller het serie nummer door te mailen van uw Qstarz Datalogger. Deze sturen wij door en uw licentie key voor QTravel wordt vervolgens aangemaakt door Qstarz en aan u doorgestuurd.

4.2.6. Hoe kan ik een Qstarz BT-Q818XT of BT-Q818XT met mijn Android Smartphone koppelen voor navigatie met Locus Map?
According to our test, 818XT could connect with Locusmap.
How can this be installed? Go to google play to download Locus map. Menu > settings > GPS&sensors > Bluetooth GPS > connect to 818XT

4.2.7. GPS Rollover (WNRO) (April 6, 2019) issue solution for BT-Q818XT and BT-Q1000XT
Solution Week Number Rollover (WNRO) issue. If you encounter problems after WNRO April 6, 2019 on your Qstarz BT-Q818XT or BT-Q1000XT GPS device, please follow the below procedure:
Please click the following link to open the webpage: https://qws.qstarz.com/WNRO
Select your product model and download the zip file, unzip it and read the “SOP to update Qstarz device to solve WNRO issue.pdf” manual.
Operate step by step carefully to update your device Firmware.

4.2. I-GOTU

4.2.1. Ik kan (via mijn PC) geen connectie maken met mijn i-gotU GT-XXX serie
Probeert u s.v.p. een andere USB poort dan de USB poort die u heeft gebruikt tijdens de installatie.

4.2.2. De aan-/uitknop van mijn i-gotU GT-XXX werkt niet
Controleert u s.v.p. of u de knop niet heeft ge-disabled in de configuratie software. Heeft u de log schedule (schema) instellingen geconfigureerd? Reset u het apparaat om het apparaat naar de Fabrieksinstellingen terug te laten keren. Laad het apparaat op en de knop zal weer functioneren.

4.2.3. Ik krijg de melding Failed to clear log data (Error=4) en Failed to get data 7 rode LED knippert achter elkaar. Ik heb een i-gotU serie PhotoTagger
Download s.v.p. de laatste @Trip software en volg de instructies op deze [link]

4.2.4. De nauwkeurigheid van de GPS waarneming van mijn i-gotU GT-800 lijkt minder nauwkeurig
Controleer s.v.p. of de Power Saving modus uitgeschakeld staat. Als de Power Saving modus uitgeschakeld staat, neemt de nauwkeurigheid van de GPS toe.

4.2.5.: Kan ik een route importeren in de GT-800 om vervolgens over deze route te navigeren met mijn GT-800
Nee, dit is niet mogelijk. De GT-800 (/PRO) is uitsluitend bedoeld voor POI (Point of Interest ) navigatie. Via een PC is het mogelijk om maximaal 100 POI's in te geven in de GT-800.

4.2.6. Hoe kan ik het kompas kalibreren van de GT-800 PRO?
U kunt het kompas kalibreren door middel van het ronddraaien van de GT-800 PRO op de palm van uw hand. Een andere mogelijkheid is door 2 keer een grote 8 te draaien binnen 2 tot 3 seconden. Zie de onderstaande YouTube Video:
http://www.youtube.com/watch?v=2-zbY9Ch9og&feature=related

4.2.7. Ik heb een GT-800/800 PRO en de USB connectie is instabiel c.q. de GT-800/800 PRO wordt niet herkend door mijn PC
In het geval van een onstabiele USB connectie (apparaat wordt niet herkend zodra het in de USB poort geplugd wordt), probeert u dan om de driver in eerste instantie opnieuw te installeren. Probeer onmiddelijk hierna om het apparaat in andere USB poorten te pluggen. Om u er zeker van te stellen dat uw computer de GT-800/800 PRO herkend. Dit vanwege het feit dat er vaak veel drivers geinstalleerd zijn op een PC. In sommige gevallen kan het hierdoor voorkomen dat Windows de juiste driver niet kan vinden of installeren. Zeker in het geval de GT-800/800 PRo in verschillende USB poorten geplugd wordt. Aan te bevelen is om 1 specifieke USB poort te gebruiken voor uw GT-800/GT-800 PRO. Meer informatie over dit artikel kan gevonden worden op: http://global.mobileaction.com/support/sub-GPS.Computer/F1-1-1.htm

P.S.: de driver voor de GT-120/600 (GPS Travel & Sports Logger) is anders dan die voor de GT-800/800 PRO (GPS Travel and Sports Computer). Ons advies is om de laatste driver te downloaden via de website van Fabrikant MobileAction: http://global.mobileaction.com/download/i-gotU_download.jsp#Driver

4.2.8. Wat voor SIM kaart heb ik nodig voor mijn i-gotU GT-1800 A / AW Real Time GPS Tracker?
Dit hangt af van hoe intensief u als gebruiker de Tracker wilt kunnen volgen. Wilt u in continue modus kunnen volgen of incidenteel de locatie van de Tracker op kunnen vragen.
GPRS abonnement: Bij continue Tracking is het raadzaam om een SIM kaart met data abonnement te nemen. Zodat de Tracker contstant online kan zijn. In Nederland zijn er al kaartjes met data abonnementen vanaf zo'n € 10,00 tot € 15,00 per maand (zie screenshot van gebruikers interface / configuratie scherm).
Prepaid SIM: Het is ook mogelijk om de Tracker zo in te stellen dat hij alleen rapporteert zodra hij een SMS ontvangt. De SIM kaart van de Tracker moet dan wel voldoende SMS tegoed hebben zodat de Tracker een SMS kan verzenden met zijn locatie gegevens.
De Tracker kan dusdanig geconfigureerd worden dat het GSM gedeelte uit staat. En dat hij op vooraf ingestelde tijden het GSM gedeelte inschakelt, zodat SMS commando’s kan ontvangen, waarop hij kan reageren middels het verzenden van een SMS met locatie informatie (zie screenshot van gebruikers interface / configuratie scherm).

4.2.9. Hoe krijg ik de locatie informatie van de i-gotU GT-1800 in beeld op mijn telefoon? En welk besturingssysteem heeft mijn telefoon nodig?
De i-gotU GT-1800A stuurt een SMS Hyperlink naar de telefoon. De gebruiker klikt op deze hyperlink om de kaart te kunnen bekijken. Elke smartphone met toegang tot internet kan in een mobiele browser de locatie informatie op een digitale kaart bekijken. Dit staat dus los van het besturingssysteem van uw telefoon.

4.2.10. Hoe configureer ik de rapportage interval van mijn i-gotU GT-1800?
De GT-1800 Tracker kan continue locatie informatie rapporteren. Maar de gebruiker kan ook per SMS commando's naar de Tracker verzenden om te starten/stoppen met Tracking rapportage. Tevens kan op deze manier de rapportage interval geconfigureerd worden.

4.2.11. Ik heb een i-gotU GT-1800A. Hoe ziet zo'n digitale kaart er op mijn smartphone uit, nadat ik de hyperlink uit de SMS heb aangeklikt?
Er opent zich een Google kaart waarop een positie weergegeven wordt

4.2.12. Ik heb een i-gotU GT-1800AW, ziet het Web Tracking portaal er uit?
Zie hiervoor de demo op de website van de Fabrikant. Er wordt een 5-jarig abonnement meegeleverd bij de GT-1800AW. Zonder maandelijkse abonnementskosten. U kunt continue en online de locatie van uw GT-1800AW Tracker, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Dit is de link naar de demo pagina: http://www.track-position.com/users.htm?method=demo

4.2.13. Kan ik met mijn i-gotU GT-1800 serie ook foto's GeoTaggen?
Nee, dit is niet mogelijk. Echter wat u wel kunt doen is de Tracks exporteren in GPX formaat. Om deze vervolgens te importeren in @Trip PC software en uw foto's te GeoTaggen.

4.2.14. Waar kan ik de laatste Firmware downloaden voor mijn GT-1800 GPS Tracker?
Software download page: http://global.mobileaction.com/download/GPS_Tracker_download.jsp
How to upgrade the firmware of GPS Tracker to V8.08:
http://global.mobileaction.com/fae/tracker/firmware/20111208/upgrade.GT-1800.firmware.htm
Release Note naar Firmware v8.08:
http://global.mobileaction.com/download/releasenote/GPS_Tracker_release.jsp

4.2.15. Ik krijg in @trip PC software een melding betreffende Google API
Google heeft op maandag 11 maart 2013 een wijziging aangebracht in de Google API codering. MobileAction heeft nieuwe @trip PC software beschikbaar in de download sectie op hun website. Downloadt en installeert u s.v.p. de laatste versie.

4.2.16. Werken de accessoires van i-gotU HRM-10 (Bluetooth Hartslag meter) en CS-20 (Bluetooth Trapfrequentie meter) ook met Apps op Android?
De HRM-10 en CS-20 werken met Bluetooth 4.0. iPhone 4S en iPhone 5 ondersteunen deze nieuwe variant Bluetooth. Maar de meeste Android toestellen ondersteunen Bluetooth 4.0 op dit moment nog niet.

4.2.17. Ik draai Windows 7 64-bits. Telkens als ik de i-gotU software wil opstarten crasht deze applicatie.
This should be the problem of the device driver, not software. Please follow the procedure below to uninstall the driver first, then install it again: Please download the driver uninstaller:
http://ds.mobileaction.com/@trip/drivers/atrip_Driver.exe  (7.94MB)
Please save the file to the desktop. Extract the program (use WinRAR to extract) and click on
DrvUninst.exe under \atrip_Driver\Driver\  to activate the un-installation program. Then please execute DrvInst.exe to install the driver again. This procedure would clear the old driver entirely.

4.2.18 Important Notice for i-gotU GPS product: software update 1 January 2016
Since the software has a major update on 5 January 2016, instead of installing the software from CD, please kindly download the latest software & driver from Internet for installation.
GT-120/GT-600 Users | Link to Instruction (docx Word file)
GT-820/GT-900 Users | Link to Instruction (docx Word file)
This instruction is also available on the productpage of subject product (Tab -> Important Notice)

4.3. GISTEQ

4.3.1. Ik wil mijn GiSTEQ DPL900 registreren maar kan nergens een productcode vinden. Hoe nu verder?
Een product registratie code is niet benodigd bij het registreren van uw DPL900 op de GiSTEQ.com website. Indien u het typenummer DPL900 selecteert als aangekocht product zal de activatie nummer optie automatisch verdwijnen.

4.3.2. Ik heb een GiSTEQ DPL900 en ervaar een probleen bij het installeren van de Google API key
Bezoekt u de navolgende link op de GiSTEQ website voor de software update, welke dit probleem eenvoudig oplost [Link] apr. '10. In deze nieuwe software versie is het 'Google API signup' proces namelijk niet langer meer noodzakelijk. Een andere optie is het downloaden en installeren van de laatste PhotoTrackr versie, via de downloadsectie op de GiSTEQ.com website.

4.3.3. Mijn GiSTEQ TripBook TB-100 registreert niet alle rit informatie, er lijkt iets mis met de satelliet ontvangst en de start up (cold start) tijd duurt lang
GiSTEQ TripBook werkt op basis van A-GPS. Er is een A-GPS tool beschikbaar waarmee eens per week de A-GPS almanak geüpdate kan worden voor een stabiele satelliet ontvangst en een korte acquisitie tijd bij een koude / warme start. Meer informatie over A-GPS zie paragraaf 2.2. Op de betreffende productpagina van TripBook TB-100 is deze A-GPS tool downloadbaar met uitleg [Link naar TripBook product pagina].

4.3.4. Hoe kan ik testen of mijn GiSTEQ RT90/RT10 Dongle voor mijn Nikon camera defect is ja of nee?
"Reset" de GPS-dongle (de kleine adapter aangesloten op camera).
1. Schakel zowel de camera als de BT GPS uit
2. Haal de stekker van de dongle en plug-in again.
A. Schakel de camera aan
B. Schakel de BT GPS Receiver aan
C. Wacht enkele minuten, en bekij of in het bovenste gedeelte van het LCD-paneel scherm op de camera de tekst "GPS" verschijnt en knippert. Wacht totdat de tekst "GPS" niet langer meer knippert. Zorg ervoor dat u deze procedure doorloopt terwijl u buitenshuis staat zodat de satellieten signalen goed kunnen doorkomen.
D. Indien er na enkele testen geen "GPS" tekst indicatie verschijnt op de camera LCD-display boven, dan kan de dongle defect zijn.

4.3.5. Er wordt om een Google API key wordt gevraagd in de GiSTEQ software voor het bekijken van mijn route op Google, maar Google geeft geen API codes meer uit terwijl de GiSTEQ software hiervoor een bepaalde link aangeeft.
Downloadt de laatste software van de GiSTEQ website. Deze software benodigd geen API code meer. Hiermee is het probleem van de Google API codes opgelost.

4.4. CARDO scala rider

4.4.1. Ik kan mijn scala rider SOLO niet koppelen met mijn Navigatie systeem t.b.v. gesproken navigatie instructies. Is dit op te lossen?

Alleen de scala rider Q2 en G4 modellen kunnen via Bluetooth gekoppeld worden aan een Navigatie systeem. De overige modellen van scala rider (SOLO, TeamSet) kunnen niet gekoppeld worden met een Navigatie systeem voor het ontvangen van gesproken navigatie instructies. Deze laatst genoemde modellen kunnen alleen met een GSM gekoppeld worden voor het voeren van telefoongesprekken.

4.4.2. Hoe installeer ik mijn scala rider product?
Cardo heeft een geanimeerde tutorial online geplaatst. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe de diverse scala rider producten geïnstalleerd worden:
http://www.cardosystems.com/tutorial

4.4.2.Ik heb een scala rider Q2 PRO en het geluid is zeer zwak
Controleert u of u de juiste Audio Kit heeft (generatie III). De voorgaande Audio Kits (generatie I en II) beschikken niet over de benodigde pinnen om goed samen te werken met de Q2 PRO. De Audio Kit generatie III kan herkend worden aan de 3 streepjes onder op de Audio Kit (zie onderop de Audio Kit vindt u een drietal streepjes indien het een Audio Kit generatie III betreft).
De Audio Kit Generatie III werkt met alle scala rider modellen (met uitzondering van de G4).

4.4.3. Ik heb connectiviteit problemen met mijn scala rider Q2 (PRO)
Reset u de Bluetooth Unit naar fabrieksinstellingen en probeert u het daarna nogmaals. Resetten naar fabrieksinstellingen: Schakel de BT unit aan. Houd de CTRL knop 6 seconden ingedrukt (LED activiteit snel afwisselend rood/blauw). Houd nu de Volume Omhoog knop gedurende 6 seconden ingedrukt. Totdat de LED blauw oplicht. De unit schakelt nu na enkele seconden automatisch uit. En is dan gereset naar fabrieksinstelling.

4.4.4. Met mijn voorgaande versie TeamSet kon ik mijn bijrijder betrekken in een telefoongesprek, hoe zit dat met de TeamSet PRO?
In tegenstelling tot de voorgaande TeamSet, bestaat de TeamSet PRO uit 2 individuele modules met identieke functionaliteiten en volledige zelfstandigheid. Hierdoor kan de passieve bijrijder die een connectie heeft met de bestuurder niet deelnemen aan bijvoorbeeld een (conference) telefoongesprek of navigatie instructies ontvangen. Echter zijn beide units in staat om individueel te connecteren naar een mobiele telefoon, GPS en MP3 speler.

4.5.5. Werkt scala rider met mijn iPhone?
Cardo scala rider Q2 en G4 werken prima met de iPhone als het gaat om het luisteren van muziek en het voeren van telefoongesprekken. Indien een gebruiker wenst om naast zijn of haar iPhone een Bluetooth connectie te maken met een MP3 speler, dient de gebruiker te kiezen voor de G4, aangezien de G4 over een apart A2DP kanaal beschikt.

4.5.6.Welke volgorde / rangorde / prioriteit hebben de diverse Audio bronnen van mijn Q2 PRO / G4 scala rider product?
1. Uw mobiele telefoon (binnenkomende en uitgaandegesprekken) / de GPS (het navigatiesysteem, audio- en navigatie-instructies)
2. het primaire maatje en het secundaire maatje / intercom
3. de A2DP-audiobron
4. de FM-radio (ingebouwd)
5. uw mp3-speler (inplugbaar)

4.5.7 Werkt een G4 in combinatie met een G9 Audio Kit?
Dit kan in principe wel, echter is de radio kwaliteit minder alsmede het geluid aangezien de G9 Audio Kits speciaal gemaakt zijn voor de G9. Cardo raadt dan ook af om de G4 in combinatie met een G9 audio kit te gebruiken.

4.5.8 Hoe gaat de radio ontvangst in zijn werk en waar zit de antenne?
Voor een optimale radio ontvangst en het lokaliseren van radio stations dient u de rechter speaker kabel in de helm correct te monteren. Dit is namelijk de antenne van uw systeem. Bij het plaatsen van de luidsprekers in de helm mag de luidsprekerkabel niet omwikkeld of opgekruld zijn, aangezien dit de radio ontvangst zal beperken. Monteert u de draad over de bovenzijde van de helm en maak een S bocht in de draad als deze te lang is. Op deze manier kunt u een betere ontvangst bewerkstelligen.

4.5.9 Is er een firmware upgrade voor mijn Cardo scala rider G9 beschikbaar?
Ja, sinds oktober 2012 is er en firmware upgrade beschikbaar voor de scala rider G9. Hiervoor dient u uzelf te registreren in de CommunityTM portal [link].
Voorts vindt u op de navolgende link de verbeterpunten (release notes) van de firmware [Link].

4.5.6 Kan ik mijn telefoon als GPS koppelen aan mijn scala rider om vervolgens gesproken navigatie instructies te beluisteren?
Zie hieronder de engelstalige terugkoppeling door cardo systems support center:
The navigation applications on most smart phones are not configured to talk to a headset in the same way that a true, standalone GPS, like a Garmin Zumo, does.

There are two kinds of Bluetooth Audio in use for devices like phones, mp3 players and GPS devices. The original Bluetooth Audio is a mono, bi-directional audio, intended to be used by a cell phone and an earpiece/mic to allow the person to talk on the phone without holding the phone up to their ear. This same mode is what headset disigners, such as Cardo Systems and the designers of Motorcycle GPS devices (Garmin & TomTom) expect to use to send GPS commands to a headset like ours.

The second type of Audio was added to Bluetooth later and is a Stereo signal that goes in one direction only. This is normally used by phones, MP3 players and GPS devices with MP3 players built in to play music to a headset like ours. Only the Q2 PRO, G4 and G9 have stereo or A2DP Bluetooth. This stereo bluetooth mode has a lower priority than the Intercom, so it cannot be made to interrupt the intercom, if it is used for something, like say, a GPS command. Also, even if you are not in the intercom, the command may not come through completely when used in this mode, because the audio fades in. The first part of the command may be missed in this case.

Most smart phones are built with both Mono and Stereo Bluetooth. They use the Mono Bluetooth for phone calls. They use the Stereo for music. It is up to the app developer of a GPS app to pick one of the two Bluetooth types to send the audio from the phone to a headset. If the app developer has chosen to use Stereo Bluetooth, and a Q2 is being used, you will not hear the GPS commands at all through the Headset. Even if it was on a Q2 PRO, G4 or G9, part or all of the GPS commands may be missed.

On the iPhone it may be possible to force the iPhone into a mono only mode (this does not seem to work with all models of the iPhone). There is a check box for Mono Audio in the accessability settings, which might force the audio to work from the GPS. It may also allow music to be played on a Q2, which would not normally support this, but there will be two issues with this audio. 1) The audio will be in mono at a quality that sounds like music on hold over the phone, because the Mono Bluetooth mode is a lower quality audio mode that is meant to only be as good as a phone call. 2) Once the music starts in this mono mode, it will look like an incoming phone call or GPS command. This will “lock up” the Q2 that it is paired to until you stop the music by reaching out and touching the phone to stop the music player. You will not be able to use the intercom or any other features of the Q2 until you stop the music in this way and there is no way to stop the music from the Q2 except to turn the Q2 off completely.

4.5.7 Ik ervaar verbindingsproblemen met andere scala rider units onderling en/of met externe apparatuur.
Stap 1, controleer via de cardo portal of uw product is voorzien van de laatste firmware.
Stap 2, verwijder alle koppelingen uit de apparaten en breng de koppeling(en) opnieuw tot stand. Zorg er tijdens deze procedure voor dat andere van apparaten in de omgeving de bluetooth functie uit staat.
De procedures voor het verwijderen van koppelingen zijn als volgt:

Reset van de G9
KOPPELINGEN WISSEN (RESET)
Om uw koppelingen (maar niet die met uw “One+8”-
gesprekspartners) te wissen:
1. Zorg dat de scala rider G9 AAN en in stand-by staat (elke
3 seconden enkele, BLAUWE flitsjes)
2. Druk de knop voor de mobiele telefoon minstens 6 seconden in.
De G9 gaat dan eerst ROOD knipperen. Blijf de knop indrukken
tot RODE en BLAUWE lichtjes elkaar snel afwisselen.
3. Druk 2 seconden op de knop voor harder.
4. Het PAARSE lampje flitst nu 5 keer en dan schakelt de
scala rider G9 zich UIT, wat aangeeft dat het wissen van de
koppelingen geheel gelukt is.
Reset van Q1 en de Q3 (zelfde procedure)
Anders afstemmen (dit wist alle afstemmingen met andere apparaten)
1. Tijdens stand-by drukt u 5 seconden op “V+”
tot de led ROOD/BLAUW knippert.
2. Dan drukt u 2 seconden op “MM” tot de
scala rider 5 keer een PAARS flitsje laat zien.

Reset van de Q2 PRO
DE INTERCOMKOPPELING ONGEDAAN MAKEN
U kunt te allen tijde alle elektronische intercomkoppelingen ongedaan
maken. U kunt te allen tijde als volgt alle afstemmingen van de
headset verwijderen:
1. Terwijl de scala rider Q2 pro-headset AAN staat, drukt u ten minste zes
seconden op de CTRL controleknop tot de rode en blauwe lampjes elkaar
snel beginnen af te wisselen.
2. Druk nu op de knop voor harder en houd die drie seconden ingedrukt.
3. De rode en blauwe lampjes moeten nu tegelijkertijd vijf korte flitsjes
afgeven en dan schakelt de headset zichzelf uit, t.er bevestiging van het
feit dat de ongedaanmaking (reset) gelukt is

Reset van de TeamSet PRO
HET ONGEDAANMAKEN VAN DE AFSTEMMING
U kunt te allen tijde als volgt alle afstemmingen van de headset
verwijderen:
1. Terwijl de scala rider TeamSet pro-headset AAN staat, drukt u ten minste
zes seconden op de CTRL-knop tot de rode en blauwe lampjes elkaar
snel beginnen af te wisselen.
2. Druk nu op de knop voor harder en houd die drie seconden ingedrukt.
3. De rode en blauwe lampjes moeten nu tegelijkertijd vijf korte
flitsjes afgeven, wat bevestiging dat de ongedaanmaking (reset)
gelukt is.

4.5.8 Mededeling nieuwe Firmware cardo scala rider Q1 en Q3 voor zowel Windows als Mac OS - Eind juli
Voor de nieuwe modellen Q1 en Q3 is vanaf heden een eerste update beschikbaar gesteld voor alle gebruikers (versie 1.1). Deze update omvat o.a. de volgende wijzigingen:
• Het volume van de audio indicaties (pieptonen) is verlaagd.
• Problemen met de compatibiliteit van diverse GPS systemen zijn verholpen. O.a. voor de Garmin Zumo modellen 310/340/350 LM.
• Het wordt mogelijk voor gebruikers van Music-Sharing™ om het geluid te dempen.

4.5.9 Na een intercom gesprek op een Q1 of Q3 komt de muziek niet terug bij de passagier.
In de Nederlandse handleiding staat aangegeven dat dit wel het geval moet zijn. Dit is echter een fout in de handleiding. De zin in de handleiding 'Na afloop keert de muziek automatisch terug' dient te worden genegeerd in de handleiding. Deze zin is namelijk niet correct.

4.6.0 De automatische volume instelling lijkt niet te werken. Als ik rij moet mijn scala rider automatisch harder en zachter gaan op basis van omgevingsgeluid. Kan ik dit uitschakelen (antwoord ENG)
De AGC (Automatic Gain Control) kan niet uitgeschakeld worden. Als de AGC (automatische volume aanpassing) niet werkt, controleert u dan of u de juiste microfoon spons gebruikt. De verdere uitleg over deze vraag is een knip -/en plak van Cardo support:
The AGC cannot be turned off. It is an important in integral part of how our systems work. However, it should not be behaving the way you report. Two things (besides a defect) can cause this and are easily fixable, if they are the cause of what you are experiencing.
First make sure the mic covers are the correct ones for they type of helmet you have. Out of the box the foam cover for the mics is meant for a full faced helmet. If you are not using a full faced helmet, and have not yet switched the foam cover to the alternate one that is supplied in the accessories area of the package, you should gently pull the old foam cover off slowly (so as not to rip it) and then gently stretch the new one on over the paddle shaped plastic that protects the mic. Also, while you have the cover off, make sure the mics are flipped the right way around. If you look inside the grill work that is on each flat side of the microphone paddle you will see that one side is pretty much black and the other side has a green circuit board and silver solder points. The Green and Silver side should be facing into the wind and the black side should face your mouth.
If this does not fix the issue, then you should perform this reset (which is not in the manual)

4.6.1 Mijn bijrijder of de unit van de berijder van de andere waarmee ik een pairing heb, komt niet goed over. De geluidskwaliteit is slecht.
Controleert u of de speakers goed in de helm zijn gemonteerd. Deze moeten goed en exact voor de oren zitten. Ten tweede controleert u of u aan de goede kant van de microfoon praat. De goede kant is op de microfoon cover aangeduid met een pijl. Ten derde controleert u of de microfoon nagenoeg voor de lippen zit. Deze drie factoren zijn van groot belang voor een kwalitatief hoogwaardige verstaanbaarheid tussen cardo scala rider headsets.

4.6.2 Ik heb een Q1 TeamSet / Q3 Multiset en ik mis accessoires 6 en 13
Deze betreffende accessoires (accessoires 6 en 13 van de bijgevoegde Installation Guide [afbeelding] respectievelijk bedrade (corded) microfoon en een hybride microfoon clip) zitten onderin het plastic gedeelte in een zwart doosje verpakt [afbeelding]. Compilatie afbeelding
The concerning accessories (6 and 13 of the enclosed installation guide [picture]) (corded and hybrid microphone) are packed in a paper black color small box below the plastic part of the packing [picture]. Compilation picture

4.6.3 Het geluid van mijn cardo scala rider lijkt overstuurd te worden als ik een telefoon gesprek voer. Muziek en navigatie instructies komen wel goed door.
In dit geval staat het volume te hoog. Omdat telefoon audio over het algemeen minder helder is dan een signaal van bijvoorbeeld de navigatie zal deze eerder de speakers oversturen. Vaak worden speakers niet exact op de gehooringang gepositioneerd of achter het wangkussen. Als de speaker direct op het oor, recht voor de gehooringang worden geplaatst zal het volume niet zo hoog ingesteld hoeven te worden en zullen de speakers minder snel oversturen. Als muziek en navigatie instructies goed door komen is er geen defect aan de unit, of de audio kit met speakers. Indien de signalen van muziek en navigatie helder zijn en van de telefoon niet kan het probleem veroorzaakt worden door de telefoon. In dat geval is het aan te raden om een andere telefoon te proberen. Een andere mogelijkheid is dat het probleem in het navigatiesysteem zit. Mocht het met een andere telefoon niet op te lossen zijn, dan is het advies om te proberen om de telefoon rechtstreeks met de scala rider te koppelen.

4.6.4 Ik heb de radio van mijn scala rider middels een stem commando uigezet. Echter de radio schakelt spontaan en vanzelf weer aan.
Dit ligt aan de instellingen van uw VOX. Deze dient minder gevoelig ingesteld te worden. Omgevingsgeluiden kunnen de radio namelijk weer ongewenst activeren.

4.6.5 Welk cardo model past bij mijn wensen?
Zie de vergelijkende tabel, benaderbaar via deze [link]

4.6.6 Wat zijn de verschillen tussen de Audio Kit voor een G4, G4/G9 en de Audio Kit G9/G9x
Ten eerste merken wij op dat de De G4, G9 en G9x allen in elkaars audio kit passen en functioneren.
De Audio kit van de G4 was voorzien van vaste speakers en een vaste microfoon. Deze audio kit was leverbaar in een variant met een staafmicrofoon en een variant met een draadmicrofoon.
De Audio kit van de G9 was voorzien van vaste speakers en een uitwisselbare microfoon. In de verpakking werden een staafmicrofoon en een draadmicrofoon meegeleverd.
De Audio kit van de G9x is uitgerust met verwisselbare speakers en een uitwisselbare staafmicrofoon. In de verpakking worden een hybride microfoon en een draadmicrofoon meegeleverd.

4.7.7. Convenient and detailed 'Animated Tutorials' and 'Quick Start Guide', available on the Cardo Systems website
Tutorial Installation Video's [Link] and Quick Guide tips [Link]

4.5 Mobile Warming - Frequently asked questions

1.Q. Do the products come with everything I need?
2.Q: How many hours will the battery last?
3.Q: How do I know that the battery is charging?
4.Q: How do I adjust the heat setting?
5.Q: Are the gloves waterproof?
6.Q: What are the care instructions for garments/gloves?
7.Q: Are the batteries rechargeable?
8.Q: How long does it take to charge the battery?
9.Q: Why won’t the battery stay turned on when connected to the product?
10.Q: How can I tell how much power is left in the battery?
11.Q: What happens if the battery stays connected to the charger too long?
12.Q: What should I do about my battery when I am not using it?
13.Q: What will happen if the battery gets wet?

1.Q. Do the products come with everything I need?
A. Yes all products unless specified will come with battery, charger and user manual.

2.Q: How many hours will the battery last?
A: For our standard batteries performance time is widely affected by the heat setting and will last from 2.5 hours to 10 hours on a single full charge. For detailed information on the battery performance for both the standard and extended batteries please visit our technologysection.

3.Q: How do I know that the battery is charging?
A: When plugged into the charger the indicator light on the charger will be red; once fully charged the indicator light will be green.

4.Q: How do I adjust the heat setting?
A: Press and release the power button on the battery to cycle through the 4 different heat settings until the desired temperature is reached.

5.Q: Are the gloves waterproof?
A: Yes, all of our gloves have a waterproof, breathable membrane.

6.Q: What are the care instructions for garments/gloves?
A: Hand wash or machine-wash on the gentle or delicate cycle using the warm-water setting (water temperature below 50°F) and a mild detergent. Do not use bleach. Remove from washer and hang/air dry. Do not tumble dry, iron or dry clean. Do not wring out or twist the garments, this will damage the heating elements.

7.Q: Are the batteries rechargeable?
A: Yes.

8.Q: How long does it take to charge the battery?
A: It takes approximately 4 to 6 hours to fully charge the battery.

9.Q: Why won’t the battery stay turned on when connected to the product?
A: First check the battery is fully charged. Next make sure that you press and hold the power button for 3 seconds until the battery beeps or all indicator lights stay turned on. If the battery still turns off it may be caused if the connection to the battery is loose or because of faulty wiring. If this is happening to you please contact customer service at +31(0)413-387079.

10.Q: How can I tell how much power is left in the battery?
A: While the battery is off press and release the power button once and the indicator lights will turn on momentarily; full power you will see four lights on while one light indicates little power left.

11.Q: What happens if the battery stays connected to the charger too long?
A: Both the battery and charger have overcharge protection, but we strongly do recommend that the battery be unplugged after fully charging.

12.Q: What should I do about my battery when I am not using it?
A: You should keep your battery stored with a full charge to help extend battery life. For longer periods of time (like during the summer months) you should periodically charge the battery.

13.Q: What will happen if the battery gets wet?
A: Our batteries are water resistant but not waterproof meaning that the battery can get damp but DO NOT submerge in water.

4.5.1. Hoe lang is de operationele tijd van de Mobile Warming accu?
Dit is afhankelijk van de door u gekozen verwarmingsintensiteit: 100% -> 2.5 uur, 75% -> 3 uur, 50% -> 5 uur, 25% -> 10 uur

4.6.1 Ik heb een Lenz heat sock of sole met een Bluetooth batterij. Hoe pair ik de batterij met mijn telefoon? En hoe bedien ik de accu?
Bezoekt u het YouTube kanaal van Lenz. Hier kunt u instructie filmpjes bekijken die een en ander verduidelijken [Link]

4.6.2. Ik heb een Mobile warming product. Na opladen van de batterijen blijven de LED indicatoren altijd op 100% staan. Hoe is dit mogelijk?
De nieuwe generatie kleding met borstdrukknop bediening aan de buitenzijde werkt als volgt: De accu dient aangesloten te worden op het kledingstuk. Hierna dient u de accu ingedrukt te houden tot deze aangaat. Hierdoor zal de LED gaan branden op de 100% stand van de accu.
Hierna de borstbedieningsknop indrukken en ingedrukt houden tot deze rood oplicht. Nadat de knop opgelicht is, kunnen de 4 standen m.b.v. de drukknop op de borst doorlopen worden. (Rood / Oranje / Groen / Blauw) Hierbij blijft de LED op de accu continu in de 100% stand branden.
De 4 standen kunnen dus niet met de knop op de accu geregeld worden. Indien u het kledingstuk wilt uitschakelen, de knop op de accu ingedrukt houden. Na enkele seconden gaat de accu uit, en dooft de verlichting van de drukknop op de borst.

4.7.0 Pavoscreen voor iPhone6 in combinatie met case, beschermhoes of bumper gebruikers mededeling.
iPhone 6 gebruikers, let op. Hieronder volgt de officiële input van de Pavoscreen Fabrikant. Niet alle cases, beschermhoezen en bumpers zijn geschikt voor gebruik met de Pavoscreen voor iPhone 6. Zie voor afbeeldingen [Link]


Situation 1: After many times test, we found some types of iPhone 6/6+ cases can't be used at the same time with our 3D Curved Edge to Edge Glass Screen Protector. Because there is a curved plastic frame on each glass, if the cases' edge is too high and reach to plastic frame, then push the protector and create air bubbles.

Situation 2: The plastic frame was elevated lead to deformation, so have bubbles in this situation. And, deformation was caused during installing the installer or using the installer;

Situation 3: There was dust on the self adsorbed glass layer, especially on the white or black frame area that the dust can't been seen easily, then bubbles;

Situation 4: We have tested many phones, different versions in North America market, Taiwan market and European market. We found that most of the glass screen protectors fit perfectly, only a few is not so good. The real reason is: there are different suppliers to do the touch screen for APPLE. Within the range of acceptable tolerances, they did different touch screen, especially the curved size on edges. As attached "bubbles", if there are bubbles on both of left and right side, waiting more than 24hrs but still the same, mainly because of the curved screen.

4.7.1 Ik heb een Pavoscreen 3D curved edges voor mijn iPhone 6/6+ aangeschaft. Nu zitten er bubbels onder mijn Pavoscreen.
Zie de YouTube video met instructies voor het verwijderen van luchtbellen [Link] 'How to install and clear the bubbles'

4.8. OVERIGE PRODUCTEN

4.8.1. Ik wil de Jetphoto Studio Lite for Mac software installeren die meegeleverd werd bij mijn Amod AGL3080. Waar vind ik de Licentie code?
De Licentie key voor de meegeleverde Jetphoto Studio Lite for Mac software bij Amod AGL3080 wordt gegenereerd op basis van het serie nummer van uw Amod AGL3080. U vindt dit serie nummer aan de binnenzijde van de batterij deksel van uw AGL3080. U kunt uw verzoek voor een Licentie key mailen naar sales@amod.com.tw tezamen met het serie nummer van uw AGL3080. Amod genereert de bijbehorende Licentie code en zal deze per e-mail aan u verzenden. Customers who use AmodGPSTracker for PC or other Geo-Tagging software such as Aperture for Mac, don’t need this code.

4.8.2. Mijn ATP PhotoFinder Mini lijkt mijn camera niet te ondersteunen, hoe kan ik dit oplossen?
Er is een nieuwe Firmware versie verschenen. Bezoekt u de product pagina van de ATP PhotoFinder Mini voor meer informatie [Link]. De nieuwe Firmware ondersteunt meer camera types en geheugenkaart types.

4.8.3. Ik heb een navin miniHomer met ntrip. Maar ik vind nergens een licentie code.
De licentie zit geactiveerd in de miniHomer zelf. Koppel de miniHomer aan uw PC. ntrip zal automatisch gevalideerd worden zodra uw miniHomer gekoppeld is aan uw PC.

4.8.4. Ik heb een navin miniHomer, maar ik kan het apparaat niet installeren op mijn Windows PC
De USB drivers voor de navin miniHomer zijn te downloaden op de navolgende website: www.ntrip.com.tw

4.5.6. Ik heb een innoXplore iX-i5 Mifi Router. Het apparaat vraagt om een SIM Pincode. Hoe voer ik deze in?
Dit betekent dat de PIN functionaliteit op uw SIM kaart actief is. U dient deze functionaliteit uit te zetten. Dit kunt u doen door de SIM kaart in een mobiele telefoon te plaatsen en via het menu de PIN functionaliteit van de SIM kaart uit te schakelen.

4.8.7. I have an innoXplore iX-T01 Travel Plug Wifi Router. I tried to change the password but the webpage froze. Now it is impossible to access the router.
After changing the password of the router, the webpage will show no content because the password changed. Please log out of internet and connect again to attempt to access it.
If the problem still persists, please go to the Network and Sharing Center in your PC. The system will allow you to re-enter the new password link after you removed the original memory of passwords.
Alternatively you can reset the device. This is how this can be done. Please plug the iX-T01 into a wall outlet and press the reset button for 6 seconds. The device will go back to factory settings.

4.8.8. I have an innoXplore Travel Wifi iX-T01. I can't seem to detect the Wifi network from iX-T01. The Wifi LED is ON but switches off after 5 seconds.
Please reset your iX-T01 with the procedure described above under 4.5.8.

More FAQ at theproductpage of innoXplore iX-T01

4.8.9. Ik heb (of wil aanschaffen) een LINKA Wifi Audio Streamer voor gebruik in de auto. Als ik mijn Smartphone via Wifi koppel aan LINKA, kan ik dan mijn 3G/4G verbinding gebruiken?
LINKA is zo ontworpen dat iPhone gebruikers hun 3G/4G netwerk open kunnen laten staan. Dit in tegenstelling to Android.

4.8.10 Ik heb een Android telefoon en wil Spotify of Google Play Music gebruiken om muziek af te spelen. Kan dit?
Nee, dit kan helaas niet. De APP heeft DLNA ondersteuning nodig. De standaard Android muziek APP ondersteunt dit. Naast de standaard Android muziek APP, bestaat er een APP genaamd Bubble upnp die ook DLNA ondersteunt. En waarvan de Fabrikant aangeeft dat deze met LINKA werkt.

4.9.1.1 Ik heb een Photofast i-FlashDrive EVO echter deze lijkt niet te passen in de USB poort van laptop, PC of MacBook
The APP Is automatically locking the i-FlashDrive when you register in the beginning. So when you go to the laptop, PC or MacBook it is reading the drive as locked and hidden.
1. Connect i-FlashDrive to your iPhone
2. SETTINGS (top right corner)
3. DATA SECURITY
4. ACCESSORY LOCK -> OFF (App will ask you for the 4-digit code you chose)

4.9.1.2 Hoe registreer ik mijn Photofast i-FlashDrive product?
Dit doet u in de Photofast App. Zie afbeeldingen op deze links [afbeelding 1] [afbeelding 2]. U kunt een registratie code naar wens invoeren. Deze registratie code zal geactiveerd worden na voltooiing van het registratie proces.

4.9.1.2 I have a Photofast i-FlashDrive, which seems not to be recognized by my devices. Or I get an error that my i-FlashDrive is a non original drive. How to solve this?
1. Try deleting the application and reinstalling. Please note all data within the i-FlashDrive ONE app will be lost.
2. Try formatting the i-FlashDrive using our format tool on: http://www.photofast.com/home/download/
3. Please hard reboot your iOS device (power + home buton for 10 seconds).

4.9.1.3 What is the difference between i-FlashDrive EVO and i-FlashDrive MAX and what does U2 or U3 mean?
The main difference is the size and shape of the drive. Speed and performance are the same. The PCBA of MAX is smaller and the price is different.
MAX U2 means support for USB 2.0 only. And MAX U3 supports USB 3.0

4.9.1.4 Ik heb een iPhone 6 met een Lightning connector. Als ik mijn i-FlashDrive aansluit, krijg ik de melding dat het apparaat niet correct is aangesloten. Echter op een iPhone 5 werkt de EVO wel. Hoe kan dit?
As it is working on a different phone we suspect something is wrong with the users iPhone 6. Please try the below procedure:
1. Hard-reboot the device (press + hold both power key & home key for 10 sec unstil the Apple Logo is displayed)
2. Delete the app and re-install.
Also we have frequently seen that many users have some fluff/dirt stuck inside the Lightning port.
This will not show up on charging because charger only uses 2 of the 8-pins. In this case, the Lightning port should be cleaned properly.

4.9.1.5 My i-Flashdrive is not recognized on my iPhone. It worked fine previously
Please try a hard-reboot to see if it helps:
1. Press the power key + home key at the same time and hold for 10 seconds.
2. Release when the Apple logo is displayed on screen.

4.9.1.6 I have one of the PhotoFast memory products (i-FlashDrive, MemoriesCable, CR-8800 iOS microSD cardreader). How can I back-up and restore using the ONE App?
Here is the link of the YouTube video: [Link]
It shows in detail how to Backup & Restore Contacts, Calendar and Photos with the i-FlashDrive ONE App.

4.9.1.7. Ik heb een PhotoFast product. Als ik deze aansluit op mijn iOS apparaat, krijg ik de melding dat het apparaat niet wordt ondersteund.
Verzeker uzelf ervan dat u de i-Flashdrive ONE App gebruikt. Als u deze melding krijgt, gebruikt u de verkeerde App.

4.9.1.8. Mijn PhotoFast CR-8800 iOS Kaartlezer geeft de melding 'Apparaat niet verbonden'
Het door u gebruikte MicroSD kaartje vraagt teveel stroom van uw Smartphone. Ofwel het betreft een MicroSD kaartje van mindere kwaliteit. Het verdient aanbeveling om te kiezen voor zogenaamde 'low power mode' geheugenkaartjes. Of tracht u het MicroSD kaartje te formatteren in FAT32 of exFAT.

4.9.1.9. My PhotoFast device is not recognized anymore. Previously there were no problems.
On an iPhone X, iPhone 8, or iPhone 8 Plus: Press and quickly release the Volume Up button. Press and quickly release the Volume Down button. Then, press and hold the Side button until you see the Apple logo.
On an iPhone 7 or iPhone 7 Plus: Press and hold both the Side and Volume Down buttons for at least 10 seconds, until you see the Apple logo.
On an iPhone 6s and earlier, iPad, or iPod touch: Press and hold both the Home and the Top (or Side) buttons for at least 10 seconds, until you see the Apple logo.
And check is the PhotoFast device detected by iOS when connected ? [iOS Settings > General > About > scroll to the bottom, does the accessory info appear?]
(If it's detected, please tell us the firmware version of the MemoriesCable)
If it still doesn't work, it might be a hardware related issue.

4.10.1 I have a cardo BK-1 set. When trying to open communication with my fellow BK-1 user, it seems that I need to speak rather loud.
VOX is the embedded technology that allows to activate an intercom call or answer a phone call just by speaking into the microphone. The VOX activation can be customized to make it more or less sensitive. You can choose between: ‘Regular’ (default) and ‘High’ VOX sensitivity. With the Cardo BK-1 in Standby Mode, press and hold Volume Up and Down Buttons simultaneously for 2 seconds.
LED:
• Regular VOX Sensitivity (default): BLUE flash for 2 seconds
• High VOX Sensitivity: PURPLE flash for 2 seconds
• VOX Disabled: RED flash for 2 seconds
User manual BK-1 PDF format [Link]

4.11.1 I own a Nexum LINKA car Wifi Hifi streamer. Sometimes I loose connection with my Android phone. What is the cause of this?
It might be fixed by restart the phone. In most of android device case, the DLNA has stability issue. We usually to recommend user to try 3rd party app. In recently, we find out a very good app on Google play market which called "AllConnect". This app is able to allow android device to support AirPlay.

Tips en adviezen

5.1 Laat uw GPS Ontvanger niet achter de voorruit liggen van uw auto
Indien u bent aangekomen op de plaats van bestemming, laat uw GPS Ontvanger dan niet achter de voorruit liggen in uw auto. Aangezien de temperatuur achter een voorruit in zonnige omstandigheden tot 70 graden celsius kan oplopen. Dergelijke temperaturen kunnen de plastic behuizing van de GPS Ontvanger laten smelten en schade veroorzaken aan de batterij. Er kan in dit geval geen aanspraak gemaakt worden op garantie.

5.2 Tip voor een optimale Satelliet ontvangst
Leg uw GPS product na aanschakelen stil neer achter uw voorruit of op een buiten locatie waar het product open hemel zicht contact heeft. Als u na of gedurende het aanschakelen van het apparaat met het apparaat loopt of rijdt, zal het langere tijd duren alvorens uw product een GPS Fix zal maken. Gebruikt u uw GPS product altijd buitenshuis. Er kan sprake zijn van verminderde of onvoldoende satelliet ontvangst als u uw GPS product in de nabijheid van veel hoge bomen / onder een dik bladerdek of in de nabijheid van hoge gebouwen gebruikt. Ook gebruik in een tunnel resulteert in sterk verminderd ontvangst signaal.

5.3 Veiligheid voor alles, houd uw aandacht altijd bij de weg!
Houdt uw aandacht zoveel mogelijk bij de weg. Bedient u uw navigatie apparatuur ten alle tijden in een stilstaande auto.

5.4 Registreer uw product
In veel gevallen kunt u uw product registreren bij de Fabrikant. Registratie kaarten vindt u in de verpakking van het betreffende product dat u heeft aangeschaft. Ons advies is om uw product bij de Fabrikant te registreren. Zo biljft u op de hoogte van updates m.b.t. in Firmware of Software. Zodat ten alle tijden het maximale uit uw product kunt halen.

5.5. Heeft u als Reseller een drop shipment door ons laten verrichten en wilt u navraag doen over de status? Dan kunt u hierover zelf contact opnemen met DHL.
DigiTrading is niet ingericht op het verzenden naar Consumenten/Particulieren. Indien er klachten zijn over drop shipment leveringen en de online track en trace biedt geen soelaas, dan kan er naar deze zending een status navraag gedaan worden bij DHL Parcel in Arnhem: 026-324 6700. Houd u de trackingcode hiervoor bij de hand. Hier kunnen eventueel ook claims worden gestart. DigiTrading zal zelf pas navraag doen als de zending 1 week vertraagd is.

Bluetooth GPS Ontvanger Installatie overzicht

Uw GPS ontvanger maakt gebruik van een bluetooth verbinding met uw Windows Mobile mobiel. Hiervoor zult u eerst uw bluetooth connectie moeten configureren in het instellingen menu voor bluetooth. Hierna zal de stapsgewijze uitleg volgen hoe u de connectie kunt maken met uw telefoon. Het kan echter zijn dat de externe GPS wil dat u ook andere stappen uitvoert, maar dit zal in de bijgevoegde handleiding staan.
Vanuit het start menu, klik op instellingen, vervolgens op het tabblad verbindingen, waar u vervolgens klikt op het bluetooth icoontje.

 1. Schakel uw GPS ontvanger aan.
 2. Klik op het tabblad Apparaten, op Nieuw apparaten toevoegen...De telefoon zal nu gaan zoeken naar uw externe GPS ontvanger (bluetooth wordt automatisch ingeschakeld) en wanneer deze gevonden is klik dan op Volgende.
 3. De GPS ontvanger zou een password of code kunnen hebben om een veilige verbinding te maken met de telefoon, kijk hiervoor in de handleiding, vaak zal dit 0000 of 1234 zijn. Voer de code in en druk op Volgende.
 4. Bij Instellingen partnerverband, vinkt u het vakje Seriële poort aan en klikt op Voltooien.
 5. Klik dan op het tabblad Modus en zorg dat het vakje Bluetooth inschakelen is aangevinkt.
 6. Ga naar het tabblad COM-Poorten en klik op Nieuwe uitgaande poort.
 7. Selecteer dan uw GPS ontvanger en klik op Volgende.
 8. Onder Poort zit een lijst met COM poorten. Selecteer er één en onthoud welke u gekozen hebt. Dit is later nog van belang.
 9. Klik op Voltooien en verlaat het Bluetooth instellingen menu door op “ok” te drukken rechts bovenin.

Het configureren van uw GPS Driver
De GPS driver is software tussen uw Windows Mobile telefoon en de GPS hardware drivers. Dit zorgt ervoor dat verschillende applicaties zoals TomTom werken op de GPS hardware. U zult nu moeten bepalen met welke COM poort u gaat communiceren met de software. Dit kan u doen via het Externe GPS icoontje.

 1. Vanuit het start menu, klik op instellingen, vervolgens op het tabblad Systeem, kunt u op het Externe GPS icoontje klikken.
 2. Op het tabblad Programma’s kunt u elke beschikbare GPS-programmapoort selecteren. Door deze poort gaat de data van de applicaties.
  Dit moet NIET hetzelfde poortnummer zijn, die u heeft geselecteerd voor de GPS ontvanger in de stappen hiervoor.
 3. Op het tabblad Hardware selecteert u WEL de GPS-hardwarepoort die u eerder heeft bepaald.
 4. Op het tabblad Toegang, zorgt u ervoor dat het vakje “GPS automatisch beheren (aanbevolen)” is aangevinkt.
 5. Klik op “ok” en sluit alle instellingen af.
  Vanaf nu kunt u gebruik maken van uw externe GPS ontvanger met uw geïnstalleerde navigatiesoftware. Veilige reis!

Tips
- Zorg ervoor dat uw bluetooth aanstaat, wanneer u uw GPS wilt gebruiken
- Zorg ervoor dat uw GPS ontvanger van tevoren volledig is opgeladen
- Test het vooraf op vakantie gaan of andere bestemming, werkt het wel, werken de programma’s?
- Gebruik de navigatieprogramma’s niet gelijk vanaf het vertrek om de accu te besparen, of:
- Gebruik een autolader, de bluetooth connectie verbruikt meer stroom

© Copyright 2006 DigiTrading.nl